Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage. Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. Se om tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse under afsnittet ”tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse”.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra, du får den sidste vare i fysisk besiddelse.
Hvis du har bestilt flere partier eller dele løber fortrydelsesfristen fra du får det sidste parti eller den sidste del i
fysisk besiddelse.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Undtagelser til fortrydelsesretten
Der er ikke fortrydelsesret ved køb af varer, der hurtigt forringes, der er fremstillet efter dine specifikationer, eller
som har fået et tydelig personligt præg, som fx tagsten, glas, formsten.

 

Sådan fortryder du

Du fortryder ved at give os klar besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til Restaureringscentrum Aps, Hverringevej 185, 5300 Kerteminde, tlf. 63323131, kontakt@hverringe.dk. Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder.

Du kan benytte lovens Meddelelse om fortrydelse, som er gengivet sidst salgs- og leveringsbetingelser, men det er ikke obligatorisk.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret i henhold til købelovens bestemmelser. Du kan således ikke påberåbe dig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.

Såfremt du konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal du meddele dette til Hverringe Centrum for Restaurering inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader du at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber du retten til at påberåbe dig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

I forbindelse med returneringen skal du oplyse om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til følgende adresse:

Restaureringscentrum ApS
(Hverringe Centrum for Restaurering)
Hverringevej 206
DK-5300 Kerteminde

CVR nr. 32672124

Hvis det viser sig ikke at være muligt – eller det ikke af Hverringe Centrum for Restaurering skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager Hverringe Centrum for Restaurering sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Hverringe Centrum for Restaurering i stedet købesummen.

 

Klagemulighed

Kan vi ikke blive enige om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via Klageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.
Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænsen kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: kontakt@hverringe.dk.