Skader ved fragt

Hvis emballagen ved modtagelse er beskadiget, skal du undersøge om varen er beskadiget inden du kvitterer. Er varen transportskadet, tager fragtmanden den med retur og ombytter den uden udgift for dig.

Hvis varen, efter aftale, er stillet uden du har været hjemme, skal du straks melde evt. transportskade til fragtmanden. Tlf.nr. fremgår af fragtbrevet.

Fortrydelsesret

Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt du modtager varen. Dette gælder dog ikke for bestillingsvarer/skaffevarer, dvs varer som ikke er lagervarer og som hjemtages specifikt til en ordre samt specialfremstillede varer. En vare er specialfremstillet, såfremt den er produceret efter dine specifikationer i relation til varens størrelse, udformning, farve eller lignende egenskaber.

Fortrydelsesretten kan udnyttes enten ved at du nægter modtagelse af varen eller ved at du returnerer varen indenfor den angivne frist. Du skal selv betale returfragten. Benytte nedenstående standardfortrydelsesformular.

Standardformular til meddelelse om fortrydelse: Meddelelse om fortrydelse

Du skal så vidt muligt returnere varen i samme stand, som den blev modtaget. Du hæfter selv for forringelse af varen, der skyldes forkert eller uhensigtsmæssig håndtering af varen. I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungere på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen. Såfremt varen er i en sådan stand, at den ikke vil kunne sælges med rimelige foranstaltninger, vil værdien blive sat til 0 kr.

Du vil højst 8 dage efter vor modtagelse af en fejlfri returvare, få udbetalt din fulde købspris ekskl. fragtomkostninger.

Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret i henhold til købelovens bestemmelser. Du kan således ikke påberåbe dig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.

Såfremt du konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal du meddele dette til Hverringe Centrum for Restaurering inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader du at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber du retten til at påberåbe dig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

I forbindelse med returneringen skal du oplyse om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til følgende adresse:

Restaureringscentrum ApS
(Hverringe Centrum for Restaurering)
Hverringevej 206
DK-5300 Kerteminde

CVR nr. 32672124

Hvis det viser sig ikke at være muligt – eller det ikke af Hverringe Centrum for Restaurering skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager Hverringe Centrum for Restaurering sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Hverringe Centrum for Restaurering i stedet købesummen.

Klagemulighed

Kan vi ikke blive enige om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via Klageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.
Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænsen kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: kontakt@hverringe.dk.