Funkishuset

Kr.  179,00 stk

Lev. omk. tillægges

Funkishusene er bygget i en ny og for deres tid meget moderne stilart, der forsøgte at gøre op med tidligere tiders historisk påvirkede arkitektur.

Mange af dem fremstår dog i dag uharmoniske i deres detaljering, farver og materialer. Men arkitekturen i funkishuset er der endnu inde bagved lagene og venter bare på at blive fremdraget.

Det er bl.a. det guiden kan hjælpe husejere, håndværkere og arkitekter med og alt dette kan du læse mere om i bogen, som er udgivet af Bygningskultur Danmark.

Varenummer: 451012101001

Vægt 1,1 kg

Beskrivelse

I funkisperioden som varede fra ca. 1925 – 1945, blev der bygget over 100.000 villaer i Danmark og en masse etageejendomme over hele landet. Bygningskultur Danmark har udgivet ”Funkishuset – en bevaringsguide” for at belyse den særlige arkitektur og dens værdi for den danske bygningsarv og give ejere redskaber til at istandsætte og vedligeholde.

Efter afslutningen på 1. Verdenskrig førte en kombination af dårlige sociale forhold og nye industrielle byggemetoder til en nytænkning af det arkitektoniske formsprog – først i udlandet og derefter herhjemme. Det var et opgør med den dekorerede stil. Fremover skulle funktionen afspejles i bygningens ydre og selve konstruktionen være tydelig.  I Danmark integrerede man den nye stil med den danske byggetradition og brugte ofte traditionelle danske materialer som mursten og tegl. Arkitekturen var en del af en social revolution, der skulle pege frem mod et bedre og mere lige samfund, med lys, luft og plads til alle. Funkishuset; en bolig hvor man kunne hente ”Sundhed og Nervehvile”, som en af den danske funktionalismes fortalere, arkitekten Poul Henningsen, udtrykte det.

Guiden er udgivet af Janne Brüel og Bygningskultur Danmark i 2014

ISBN-nr.: 978-87-90915-94-0