Tag og facade

Tradition

Det er ikke lige meget, hvordan vi restaurerer gamle huse, og hvilke materialer og håndværkmetoder vi vælger – der må tages nogle særlige hensyn, når dit hus er ”født” med sjæl.

Kvalitet

Det handler om at benytte de rigtige materialer. Vores kvalitetsmaterialer passer til huse bygget før 1960, da disse gamle huse er bygget efter andre principper end de nyere huse.

BYGNINGENS KLIMASKÆRM

Tag og facade

Tag og facade er bygningens klimaskærm. En tæt og holdbar klimaskærm er et af de vigtigste elementer i alle bygningers konstruktion og "overlevelse". At være tæt og holdbar i forhold til de tre "hovedfjender", vind, regn og sne, nogle gange alle tre ting på én gang.

Har du et historisk hus der oprindeligt er bygget med f.eks. kulbrændte tagsten og muret, pudset og evt. malet med produkter af kulekalk eller hydraulisk kalk, er det som regel klogest at fortsætte med at anvende den samme type materialer.

Huse fra før 1960 blev bygget efter andre principper og med andre materialer. Huse og materialer var diffusionsåbne og kunne optage og afgive fugt, hvorimod huse i dag bygges så tætte som muligt. Anvender du derfor for tætte materialer ved f.eks. istandsættelse af facader risikerer du fugtophobning med opstigende fugt og afskalning til følge.

Når du skal i gang med et renoveringsprojekt af tag og facade, så husk på at moderne materialer ikke altid spiller helt godt sammen med de traditionelle materialer i huse fra før 1960.

Vi tilbyder nye materialer, der er tilpasset tag og facade i dit gamle hus og som fornyer med respekt for husets historie og sjæl.

     
Copyright © 2020 Hverringe Centrum for Restaurering. Alle rettigheder forbeholdt.