Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver rollefordelingen mellem dataansvarlig og databehandler, hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, videregivelse af personoplysninger, opbevaringen af personoplysninger, dine rettigheder som bruger og andre vigtige oplysninger, når du bruger vores website eller handler i vores netbutik.

 

1: Dataansvarlig

Hverringe Centrum for Restaurering
Hverringevej 185
5300 Kerteminde 

Kontaktperson: Dorte Øllegaard Utecht
Kontakt e-mail: du@hverringe.dk

 

2: Typer af persondata

Vi har opdelt personoplysningerne i tre kategorier: Generelle data, persondata og følsomme persondata. 

GENERELLE DATA

Når du besøger vores website hverringe.dk indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Nogle af disse data er nødvendige data, der sikrer helt grundlæggende funktionalitet på websitet samt husker dine cookieindstillinger – andre er valgfri data. Valgfri data er for eksempel præference-, statistik- og marketingdata. Se yderligere uddybning i vores cookiepolitik. 

PERSONDATA
Når du foretager et køb, tilmelder dig vores nyhedsbrev, tilmelder dig et kursus eller udfylder en formular på vores website, så indsamler vi persondata om dig for at kunne levere vores ydelser til dig. 

Disse oplysninger kan omfatte navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

FØLSOMME PERSONDATA
Vi beder dig undlade at indtaste såkaldte følsomme persondata nogen steder på vores website, herunder i kommentarfelter, beskeder eller lignende felter, som er eller bliver tilgængelige for dig. Følsomme persondata omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold. 

 

3: Formål med behandling af personoplysninger

Vores indsamling og behandling af generelle data jf. ovenstående foretages af hensyn til vores legitime interesse i at forbedre oplevelsen for vores besøgende i anvendelse af vores website, afhjælpe fejlsøgning, tiltrække nye kunder og vise relevant markedsføring udenfor hverringe.dk. 

Vores indsamling og behandling af persondata jf. ovenstående foretages for at kunne opfylde aftalen med vores kunder i forhold til ekspedition af din bestilling, fakturering, besvarelse af din henvendelse, kundesupport og kommunikation samt distribution af nyhedsbrev. 

 

4: Videregivelse af personoplysninger

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre, medmindre lovgivningen kræver det eller tillader det. 

For at kunne levere de ønskede varer og ydelser, kan det være nødvendigt at vi deler og overdrager dine personlige oplysninger til tredjeparter.

I nogle tilfælde drejer det sig f.eks. om samarbejdspartnere som underleverandører, logistiktjenesteudbydere og lignende som ikke behandler data men leverer en ydelse, f.eks. transportydelse. Disse vil væres selvstændige dataansvarlige.

I andre tilfælde drejer det sig om samarbejdspartnere som it-leverandører, marketingbureauer, betalingstjenesteudbydere osv. I disse tilfælde er tredjepart databehandler og har kun lov til behandle persondata på vores vegne og i overensstemmelse med vores instrukser.

Vi bekræfter, at vi ikke vil sælge eller udleje dine personlige oplysninger til tredjeparter, så de kan bruge dem til deres egen direkte markedsføring, medmindre vi har indhentet dit samtykke til at gøre dette.

 

5: Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Vi sørger løbende for at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til. 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du har et aktivt kundeforhold hos os og i en periode på 5 år efterfølgende i henhold til reglerne i Bogføringsloven. 

I forhold til tilmelding til vores nyhedsbrev, så opbevarer vi dine personoplysninger så længe du er abonnent på nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at følge en link nederst i hvert nyhedsbrev. 

I forhold til vores kontaktformularer på websitet, så opbevarer vi dine personoplysninger i vores CRM system, så længe vi arbejder aktivt med dem. Vi gennemfører en årlig audit i forbindelse med vores regnskabsafslutning pr. 31. december, hvor vi sletter emner, som vi ikke længere arbejder aktivt med. 

I tilfælde af en evt. tvist forbeholder vi os i alle tilfælde ret til at opbevare data i hele perioden hvor tvisten afklares.

 

6: Dine rettigheder

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at gøre brug af.
Dine rettigheder omfatter:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet nogle af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
  • Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne for at leve op til vores aftale med dig.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår nederst i denne persondatapolitik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

7: Vigtige oplysninger

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
Den hurtige udvikling på internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Ved rettelser ændrer vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Medmindre andet er angivet, gælder vores nuværende persondatapolitik for alle de oplysninger, som vi har om dig.

SIKKERHED
Vi har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med branchestandarderne. Adgangen til dine data er beskyttet med et login og kan kun tilgås af brugere hos os, der har individuelle og særskilte logins.

Da internettet ikke er et 100% sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du overfører til os. Der er ingen garanti for, at der ikke, ved brug af ulovlige metoder, kan opnås adgang til oplysningerne, og at de ikke kan blive videregivet, ændret eller ødelagt ved et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger.

 

8: Kommunikation

Ved indgåelse af et kundeforhold med os accepterer du at modtage kommunikation fra Hverringe Centrum for Restaurering i forhold til den konkrete ydelse, som du har købt, generelle informationer fra Hverringe Centrum for Restaurering og specifikke informationer om de ydelser, som Hverringe Centrum for Restaurering tilbyder. 

Til det formål indsamler og behandler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

 

9: Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@hverringe.dk

Denne udgave af persondatapolitikken er version 2.

Senest opdateret den 25.06.2020.